Đố vui khoa học - VNExpress
Câu hỏi 1:


Chúng ta có thể dựa vào khả năng đọc, làm toán ở tuổi thứ 7 của trẻ em để dự đoán cái gì của chúng trong tương lai?


A. Khả năng sinh sản


B. Tuổi thọ


C. Thu nhập
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn