Đố vui khoa học
Câu hỏi 1:


Điều gì sau đây mô tả chính xác những con cá chình Moray?


A. Chúng có ba mắt


B. Chúng có hai hàm răng


C. Chúng có hai mũi

Nguồn : VNExpress

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn