Thứ trưởng Khoa học làm Chủ tịch Phú Thọ - VNExpress


Kỹ năng thuyết trình trước đám đông


Với hầu hết các nhóm công việc hiện đại, thì bất cứ khi nào chúng ta mong muốn trình bày kế hoạch, ý kiến cá nhân trước đám đông, kỹ năng thuyết trình cũng là một kỹ năng mấu chốt cần có. Thuyết trình không còn là "trình bày, thuyết minh", mà đã trở thành một nghệ thuật được sử dụng trong việc thu phục nhân tâm, tạo động lực cho nh...


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn