Cyotek CopyTools | Phần mềm


Giới thiệu


Cyotek CopyTools là một chương trình sao lưu tập tin và tài liệu rất nhanh chóng. Hãy sử dụng nó để sao chép tập tin giữa các máy tính, máy chủ từ xa hoặc thiết bị USB. Mỗi cấu hình có thể được lên lịch trình để khởi chạy vào một khoảng thời gian nhất định hoặc khi bạn kết nối một thiết bị USB.


Cyotek CopyTools


Một số tính năng chính:


Hỗ trợ nhiều chế độ sao chép


Bạn có thể lựa chọn từ một loạt các chế độ khác nhau như: sao chép, nhân bản, đồng bộ, nén sang file ZIP và nhiều hơn nữa.


Hỗ trợ nhiều thư mục nguồn và đích


Mỗi cấu hình có thể sao chép từ nhiều thư mục nguồn. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép sang nhiều thư mục đích mà không phải tạo ra cấu hình bổ sung. Thật hữu ích nếu bạn sao lưu trên cả ổ cứng máy tính và ổ đĩa mạng từ xa. Ngoài ra, người dùng còn có khả năng lựa chọn xem đường dẫn nguồn nên được kết hợp với đường dẫn đích thế nào. Có thể là không kết hợp, hợp nhất toàn bộ đường dẫn hoặc chỉ kết hợp tên thư mục cuối trong một đường dẫn.


Cấu hình hoàn toàn có thể tùy chỉnh


Mỗi profile có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thiết lập một thuộc tính cá nhân để kiểm soát các bản sao. Ví dụ, hãy tạo một tập tin sao lưu gia tăng dựa trên một bản sao lưu đầy đủ, ngăn chặn sao chép hệ thống hoặc tập tin ẩn hoặc đối chiếu tập tin sau khi chúng đã được sao chép. Thậm chí, bạn có thể cấu hình một profile để chạy khi có một ổ cứng ngoài được cắm vào máy tính.


Tạo danh sách file cần sao lưu hoặc bỏ qua


Bạn chỉ muốn sao chép một loại tập tin cụ thể? Hoặc có lẽ không muốn sao chép toàn bộ tập tin? Cyotek CopyTools cho phép bạn xác định một loại tập tin và thư mục cụ thể để thêm vào hoặc bỏ qua khỏi quá trình sao chép.


Thay thế liên tục


Cyotek CopyTools cho phép bạn nhúng từ khóa vào những vị trí khác nhau mà sẽ được mở rộng khi profile được thực hiện. Các giá trị khác nhau vẫn tồn tại như: tên máy tính, tên người dùng, thuộc tính ngày/thời gian. Bất kỳ giá trị nào cũng có thể được nhúng.


Tạo bản ghi


Mỗi tác vụ mà Cyotek CopyTools thực hiện sẽ được ghi vào một file log cùng với bất kỳ lỗi nào xảy ra trong suốt quá trình sao chép.


Xem trước


Bạn có thể xem trước một profile. Điều này sẽ giúp người dùng phân tích tập tin nguồn và đích theo cùng một cách tương tự nhau.


Thiết lập cấu hình tắt Windows


Bạn có thể lên lịch trình để khởi chạy chương trình khi Windows được tắt. Cyotek CopyTools còn được cấu hình để chạy các profile tắt tự động.


Yêu cầu hệ thống:  • Microsoft .NET Framework 4.0

  • Dung lượng ổ cứng trống: 100 MB


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn