NetWorx | Phần mềm


Giới thiệu


NetWorx cho phép bạn theo dõi tổng dung lượng đã sử dụng (download và upload) và đo tốc độ kết nối Internet.


NetWorx


NetWorx là một công cụ đơn giản và miễn phí, nhưng rất mạnh mẽ giúp bạn đánh giá một cách khách quan băng thông sử dụng và đo tốc độ Internet hoặc bất kỳ kết nối mạng khác (DIALUP, Ethernet, ISDN, DSL, không dây).


Chương trình cung cấp khả năng thống kê băng thông sử dụng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và thời gian trực tuyến. Sau đó có thể xuất báo cáo sang nhiều định dạng như: HTML, MS Word và Excel để theo dõi và phân tích.


NetWorx


Các tính năng chính:



  • Thống kê băng thông sử dụng.

  • Báo cáo sử dụng được xuất sang nhiều định dạng tập tin, bao gồm HTML, MS Word và Excel.

  • Cho phép theo dõi tổng dung lượng đã sử dụng (download và upload).

  • Làm việc với DIALUP, Ethernet, ISDN, DSL, không dây.

  • Tùy chọn để thông báo khi vượt quá một mức nhất định hoặc tự động ngắt kết nối Internet.

  • Hoàn toàn miễn phí và không chứa bất kì Adware/spyware/malware.


Tuyết Mai






Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn