InDeep Notes | Phần mềm


Giới thiệu


nDeep Notes là một chương trình nhỏ và dễ sử dụng giúp bạn tạo và quản lý các ghi chú văn bản một cách dễ dàng. Ngoài ra, ứng dụng đi kèm với tính năng tự động Save, trong khi cũng cung cấp hỗ trợ Unicode.


InDeep Notes  • Giao diện được sửa đổi và đơn giản hóa.

  • Tự động lưu.

  • Có thể thay đổi mã hóa văn bản.

  • Thêm bộ lọc ghi chú.

  • Tìm kiếm văn bản trong ghi chú.

  • Có thể mô tả các bộ sưu tập.

  • Export văn bản sang định dạng hình ảnh PNG.


Tuyết Mai


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn