MyPhoneExplorer


Giới thiệu


MyPhoneExplorer cho phép bạn quản lý chiếc điện thoại Sony Ericsson từ máy tính chủ. Một kết nối với MyPhoneExplorer sẽ được thiết lập rất nhanh chóng, và gói này sẽ dò tìm thiết bị qua dây nối USB, Bluetooth hoặc WiFi. Sau khi đồng bộ, bạn có thể truy cập mọi thứ từ máy tính.


Như vậy, MyPhoneExplorer cung cấp cho bạn đồng bộ địa chỉ trực tiếp sang Outlook, GMail, Windows contacts, Thunderbird, SeaMonkey, Lotus Notes và Tobit David.


Giao diện rất rõ ràng và hiển thị tất cả các thông tin từ điện thoại của bạn trong một định dạng dễ đọc hơn so với thiết bị di động. Ví dụ, người dùng có thể truy cập và quản lý các tin nhắn, cài đặt điện thoại, báo thức, hiển thị mọi thứ với định dạng lớn hơn. Thêm vào đó, do phần mềm này có hệ thống cache riêng, việc truyền các file từ điện thoại sang máy tính và ngược lại trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Phiên bản 1.8 của MyPhoneExplorer còn hỗ trợ quản lý cả điện thoại Android (kết nối thông qua WiFi, cáp USB hoặc Bluetooth).


MyPhoneExplorer


Những điểm mới trong MyPhoneExplorer 1.8.5: • Hỗ trợ toàn diện cho Outlook 2013.

 • Tích hợp danh sách cuộc gọi trong sao lưu và khôi phục bản sao lưu.

 • Hỗ trợ Category cho "MPE Tasks" và "MPE Notes" – với Sync to Outlook.

 • Phân bổ lịch nếu có một vài tập lịch được đồng bộ với Outlook, Thunderbird, SeaMonkey hay Postbox.

 • Đồng bộ Note với Lotus Notes.

 • Đồng bộ Calendar và Contacts với Postbox.

 • Đồng bộ với Ecco.

 • Template để viết tin nhắn.

 • Hỗ trợ trường "Appointment color" (Android 4.1 trở lên).

 • Cửa sổ xác nhận đồng bộ có thể được hiển thị nếu có nhiều hơn xx mục để đồng bộ.

 • Kết nối WiFi nếu điện thoại ở chế độ WiFi Hotspot.

 • Widget dành cho "MPE Tasks" và "MPE Notes" giờ đây có thể được tùy chỉnh (Android 4.1 trở lên).

 • Nhiều thay đổi và sửa lỗi khác.


Tính năng chính: • Đồng bộ trực tiếp danh sách địa chỉ với Outlook, GMail, Windows contacts, Thunderbird, SeaMonkey, Lotus Notes and Tobit David.

 • Lưu trữ, trích xuất, nhập, tin nhắn SMS.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn