Kinh phí quảng cáo truyền thông


Giới thiệu


Mẫu này có thể được sử dụng để tổng hợp chi phí quảng cáo thực tế hoặc lập kế hoạch chi tiêu trong thời gian sắp tới tháng. Nó được tạo thành từ ba phương tiện truyền thông quảng cáo chung: báo, phát thanh, và trực tiếp email.


Kinh phí quảng cáo truyền thông


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn