UK's Kalender


Giới thiệu


UK's Kalender là chương trình dành cho Windows được thiết kế để nhắc nhở bạn về những sự kiện sắp diễn ra và công việc cần làm. Công cụ cung cấp một số trình xem dành cho các ngày tháng của bạn mà được sắp xếp tương tự như một tờ lịch. Ngày tháng và lịch hẹn có thể được nhập vào trong lịch thông qua form đầu vào. Bạn có thể nhập thời gian báo trước, vì vậy khi UK's Kalender hoạt động trong background bạn sẽ được nhắc nhở về những ngày tháng đó ngay khi đến thời gian báo trước.


Ngoài ra, UK's Kalender còn cung cấp cho bạn danh sách công việc cần làm để nhập các nhiệm vụ cùng với thời hạn và thời gian thông báo. Nếu đến thời gian thông báo, UK's Kalender sẽ nhắc nhở bạn về những nhiệm vụ đã đến hạn bằng biểu tượng và màu sắc.


UK's Kalender


Lưu trữ tự động


Bất kỳ thay đổi nào tới cơ sở dữ liệu đều được tự động lưu trữ ngay vào ổ đĩa. Khi chương trình nào đó khởi động, bản sao lưu tập tin dữ liệu của bạn sẽ được tạo ra.


Hoàn tác và hủy tác không giới hạn


Hầu hết những thay đổi đều có thể được hoàn tác và hủy tác vụ.


Thu nhỏ vào khay hệ thống


UK's Kalender sẽ thu nhỏ vào trong khay hệ thống (khu vực bên cạnh đồng hồ hệ thống).


Hỗ trợ network


UK's Kalender hỗ trợ tập tin sự kiện đã chia sẻ, nơi mà mọi người sử dụng có thể vào các sự kiện mà sẽ hiển thị trong lịch của từng người. Để sử dụng các chức năng network, chương trình không yêu cầu phải cài đặt phần mềm server chuyên dùng hoặc giữ cho máy tính cùng với tập tin sự kiện đã chia sẻ chạy vĩnh viễn. UK's Kalender sẽ đồng bộ hóa tập tin sự kiện cục bộ ngay khi truy cập được tập tin sự kiện đã chia sẻ.


Nhắc lại các sự kiện


UK's Kalender cho phép bạn nhập các sự kiện lặp đi lặp lại, chẳng hạn hàng giờ, mỗi 3 ngày, hàng tháng, mỗi thứ 3 đầu tiên của tháng hoặc thậm chí mỗi thứ 6 ngày 13.


Thời gian báo trước và chức năng báo lại


Mỗi sự kiện có thể được gán thời gian báo trước được xác định bởi người sử dụng trong khoảng từ một phút cho tới vài tuần lễ. Trong hộp thoại nhắc nhở, bạn có thể nhập thời gian sau đó sẽ được nhắc nhở lại. Thêm nữa, bạn có thể lựa chọn để được nhắc nhở lại vào thời gian cụ thể trước sự kiện.


Sự kiện nhiều ngày


Các sự kiện có thời gian từ một phút cho tới vài ngày (hoặc không có thời hạn, nhưng có ngày bắt đầu).


Danh mục và template sự kiện


Các sự kiện có thể được sắp xếp thành danh mục, chẳng hạn như "Doctor" (Bác sĩ), "Meeting" (Cuộc họp), "Party" (Buổi tiệc),… Mỗi danh mục được gán một template thiết lập bao gồm cả tần suất lặp lại và thời gian báo trước.


Bộ nhắc nhở âm thanh


Bạn có thể lựa chọn để được nhắc nhở sự kiện với tập tin WAV mong muốn.


Mở tài liệu và thực thi chương trình


Các tài liệu hoặc chương trình có thể được đính kèm vào sự kiện. Chức năng này rất hữu ích cho mục đích sao lưu thường xuyên.


Đánh dấu và ẩn sự kiện


Những sự kiện đặc biệt có thể được đánh dấu với màu sắc hoặc làm ẩn đi.


Bốn trình xem sự kiện


Các sự kiện có thể được hiển thị theo tuần, tháng, hoặc năm.


Công cụ chú thích cho sự kiện và việc cần làm


Nếu bạn ngừng di chuyển chuột qua ngày tháng hoặc việc cần làm trên lịch, thông tin mở rộng sẽ được hiển thị cho sự kiện và việc cần làm đó.


Có thể ngừng kích hoạt chuông báo


Bạn có thể ngừng kích hoạt tất cả các chuông báo cùng lúc, vì vậy trò chơi, bộ phim,… của bạn sẽ không bị ngắt quãng.


Cài đặt hiển thị sự kiện và việc cần làm


Tất cả các trình xem có thể được cài đặt dễ dàng để hiển thị thông tin theo cách bạn muốn.


Tùy chỉnh biểu tượng khay


Biểu tượng khay có thể được cài đặt để hiển thị ngày hiện tại của tháng, ngày trong tuần hoặc thậm chí là giây.


Chức năng tìm kiếm và lọc


Bạn có thể tìm kiếm và lọc các sự kiện thông qua từ khóa, danh mục, trạng thái sự kiện hoặc phạm vi ngày tháng. Chức năng lọc trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả các kết quả đầu ra, vì vậy bạn có thể dễ dàng tạo lịch chỉ chứa ngày sinh nhật.


Hỗ trợ clipboard


Sự kiện và việc cần làm có thể được sao chép ra clipboard và có thể được dán trở lại bất kỳ công cụ xử lý văn bản nào hoặc chính UK's Kalender.


Xuất ra định dạng HTML và CSV


Sự kiện và việc cần làm có thể được xuất ra định dạng HTML trong nhiều trình xem khác nhau. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng in ngày tháng và việc cần làm của mình. Việc xuất ra định dạng CSV cho phép truyền tải dữ liệu của bạn tới chương trình bảng tính. Tất cả các tùy chọn lọc đã kích hoạt sẽ được áp dụng cho kết quả đó.


Ngày lễ


Các ngày lễ cho một hay nhiều quốc gia có thể được hiển thị ngay bên trong lịch. Chương trình cung cấp nhiều module ngày lễ. Nếu thiếu quốc gia của mình, bạn có thể dễ dàng tự xác định module riêng.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn