East-Tec Eraser 2013


Giới thiệu


East-Tec Eraser 2011 sẽ bảo vệ quyền riêng tư, danh tính và các thông tin quan trọng khác của người dùng. Phần mềm này cũng loại bỏ tất cả các bản ghi hoạt động trên máy và trực tuyến của bạn. Bên cạnh đó, nó còn đáp ứng và vượt hơn cả những chuẩn công nghệ về xóa hoàn toàn thông tin điện tử khi người dùng xóa lịch sử dùng Internet, các trang web, ảnh, cookies không cần thiết, hội thoại chat, dữ liệu quan trọng bạn không muốn giữ hoặc các file đã xóa trước đó.


East-Tec Eraser 2011  • Loại bỏ tất cả bằng chứng về hoạt động trên mạng của người dùng: Dọn dẹp các trang web, ảnh, phim, video clip, email message, hội thoại chat,...

  • Xóa dữ liệu quan trọng trên máy tính: Xóa dấu vết sử dụng dữ liệu, ảnh bạn mới dùng và chắc chắn rằng các file sẽ được xóa thực sự.

  • Xóa cookies từ các trang web trên máy tính. Giữ những cookies bạn cần

  • Hỗ trợ hầu hết các trình duyệt web phổ biến.


Lamle


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn