Nhầm cá sấu là khúc gỗ, linh dương toi mạng

Anonymous
0
Nguồn : VNExpress
Con linh dương nhảy trên đầu cá sấu để vượt qua sông Mara, Kenya. Chúng nghĩ cái lưng của con cá sấu là thân gỗ nên không hề cảm thấy nguy hiểm đang rình rập.


Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)