Friday, June 7, 2013

Nhầm cá sấu là khúc gỗ, linh dương toi mạng

Nguồn : VNExpress
Con linh dương nhảy trên đầu cá sấu để vượt qua sông Mara, Kenya. Chúng nghĩ cái lưng của con cá sấu là thân gỗ nên không hề cảm thấy nguy hiểm đang rình rập.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact