Deletor


Giới thiệu


Deletor là công cụ đơn giản giúp bạn giảm thiểu tình trạng lộn xộn trong ổ đĩa và các thiết bị lưu trữ khác bằng cách xóa tập tin & thư mục không cần thiết.


Chương trình có thể tìm kiếm nhiều thư mục gốc và xóa tập tin dựa trên kích thước, thuộc tính, tên và mẫu tên bao gồm cả ký tự đại diện. Một tính năng chia nhỏ tập tin cũng có sẵn để hủy bỏ tài liệu nhạy cảm và làm cho chúng không thể phục hồi.


Deletor hỗ trợ nhiều gói lọc để giúp bạn sắp xếp các thông số xóa thường được sử dụng và nhanh chóng xác định lại chúng theo tên. Một tính năng Log cũng được tích hợp để báo cáo tiến độ hoạt động và chi tiết trong một cửa sổ hoặc một tập tin. Bạn cũng có thể xem trước các hoạt động để xác định những thiết lập của mình và thu thập dữ liệu sau: số lượng tập tin bị xóa và dung lượng không gian trống được phục hồi.


Kết hợp những tính năng này cùng với giao diện dòng lệnh vào chương trình, bạn có thể dễ dàng tự động hóa các tác vụ dọn dẹp bằng cách chạy Deletor trong background nhờ sử dụng hàng loạt tập tin, phím tắt, script và công cụ lên lịch.


Deletor  • Chia nhỏ tài liệu nhạy cảm để ngăn chặn phục hồi lại chúng.

  • Hỗ trợ tiêu chuẩn DoD 5220.22-M của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

  • Xóa nhiều thư mục chỉ trong một thao tác duy nhất.

  • Lọc các mục theo tên, thời gian, kích thước và thuộc tính.

  • Lưu lại các dữ liệu được xóa.

  • Gỡ bỏ các thư mục trống.

  • Sử dụng tính năng truy cập bằng dòng lệnh để tạo ra phím tắt và script.

  • Xem trước các hoạt động và giải phóng nhiều không gian ổ đĩa.

  • Lựa chọn tập tin và thư mục bằng cách sử dụng tính năng kéo & thả.


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn