BigMagazine


Giới thiệu


ProBlack là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, sidebar bên phải, nhiều vị trí để bạn đặt tiện ích, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu template này phù hợp với blog về kinh doanh.  • Tùy chọn quản trị bảng điều khiển V3: làm cho nó dễ dàng tùy biến trang web của bạn

  • Sử dụng tối đa chiều rộng trang

  • Đặc trưng trượt - hiển thị nội dung: để hiển thị nội dung bài hoặc chỉnh sửa từ bảng điều khiển

  • Sẵn sàng cho các biểu ngữ quảng cáo

  • Logo PSD: đơn giản chỉ chỉnh sửa các văn bản thông qua Photoshop

  • Biểu tượng đánh dấu trang mạng xã hội

  • Bài viết phổ biến trong sidebar với thumbnail

  • Biểu tượng xã hội, dễ dàng để chỉnh sửa thông qua bảng điều khiển tùy chọn

  • Màu sắc: màu da trời và trắng


BigMagazine


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn