1C: Bán lẻ 8


Giới thiệu


Phần mềm bán hàng "1С:BÁN LẺ 8" được dùng để tự động hóa hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng, siêu thị và các điểm bán lẻ (POS - Point of Sale), trong đó có cả những điểm bán hàng được hợp nhất vào mạng lưới bán lẻ.


1C:BÁN LẺ 8

Phần mềm bán hàng, phần mềm siêu thị - mô hình hoạt động trong mạng lưới bán lẻ • Nhập hàng từ đối tác vào kho cửa hàng;

 • Bán hàng và cung cấp dịch vụ cho đối tác;

 • Điều chuyển hàng hóa nội bộ giữa các cửa hàng, kho bãi nội bộ của cửa hàng, cửa hàng và kho bãi của doanh nghiệp;

 • Bán các bộ sản phẩm mà được tạo ra vào thời điểm bán hàng cũng như các bộ sản phẩm được tạo ra trước đó;

 • Nhận hàng bán bị trả lại, trong đó bao gồm cả hàng hóa bị trả lại sau khi hết phiên làm việc của quầy thu ngân;

 • Kiểm kê hàng hóa trong kho;

 • Lập các chứng từ nhập và xuất hàng trực tiếp tại các cửa hàng;

 • Lập hóa đơn bán hàng (séc máy tính tiền) và khi hết phiên làm việc của quầy thu ngân thì lập bảng kê tổng hợp căn cứ vào máy tính tiền, bao gồm cả hàng hóa bị trả lại trong phiên làm việc;

 • Chuyển tiền nội bộ giữa các cửa hàng, quầy thu ngân nội bộ trong cửa hàng, giữa cửa hàng và quỹ tiền mặt của doanh nghiệp;

 • Làm việc với hệ thống thẻ thanh toán, kế toán nghiệp vụ thu tiền bán hàng bằng thẻ thanh toán, kế toán hợp đồng thẻ thanh toán và điều kiện hoàn lại (hoặc không hoàn lại) số tiền dịch vụ ngân hàng khi trả lại hàng hóa; làm việc với tín dụng ngân hàng.

 • Sử dụng giảm giá theo tỷ lệ phần trăm trên cơ sở thẻ chiết khấu (giảm giá cố định và giảm giá tích lũy), giảm giá phân bổ theo cửa hàng, giảm giá cho từng đối tác, giảm giá trên cơ sở số tiền trong hóa đơn bán lẻ (séc tính tiền), giảm giá theo khoảng thời gian có hiệu lực, theo số lượng hàng hóa, theo kiểu (hình thức) thanh toán.

 • Hỗ trợ thiết bị bán hàng: máy tính tiền, thiết bị thu thập dữ liệu, máy quét mã vạch, cân điện tử, màn hình khách hàng, hệ thống thẻ thanh toán, thiết bị đọc thẻ từ.


Phần mềm bán hàng, phần mềm siêu thị "1С:BÁN LẺ 8" có thể làm việc với cơ sở thông tin phân tán theo các vùng. Khi đó, để bảo đảm phân chia rõ ràng việc luân chuyển chứng từ theo cửa hàng, tại nút trung tâm của cơ sở thông tin có thực hiện việc hợp nhất thông tin theo tất cả các cửa hàng trong mạng lưới bán lẻ. Bằng nút trung tâm, có thể tạo một cách nhanh chóng nút cơ sở thông tin phân tán ở xa.


Ấn định bảng giá bán lẻ


Phần mềm bán hàng, phần mềm siêu thị "1С:BÁN LẺ 8" có thể tự động trao đổi thông tin với hệ thống quản lý thông tin (Back-office). Để làm hệ thống quản lý đối với phần mềm bán hàng "1С:BÁN LẺ 8", có thể sử dụng giải pháp ứng dụng "1C:Quản lý Thương mại". Bằng hệ thống quản lý, có thể tạo ra một số lượng không hạn chế các nút của giải pháp ứng dụng "1С:BÁN LẺ 8", và sau đó, các nút này có thể đóng vai trò làm nút trung tâm của cơ sở thông tin phân tán.


Trong giải pháp ứng dụng có sẵn cơ chế quản trị người sử dụng cơ sở thông tin tại nút phân tán ở xa từ nút chính. Ví dụ, trong nút chính của cơ sở thông tin phân tán, người quản trị hệ thống có thể tạo (soạn, chỉ định vai trò, giao diện, hủy mật khẩu) của người sử dụng cơ sở thông tin ở xa và tùy chỉnh quyền truy cập.


Ấn định giảm giá


Bên cạnh kế toán theo nhiều cửa hàng, còn có thể thực hiện kế toán theo nhiều doanh nghiệp nơi mà mỗi kho (gian hàng) có thể trực thuộc một doanh nghiệp (công ty) nhất định.


Trong phần mềm bán hàng "1С:BÁN LẺ 8" có thể sử dụng sơ đồ xuất nhập theo lệnh điều chuyển, bán hàng và tiếp nhận hàng hóa vào kho của cửa hàng. Sơ đồ xuất nhập theo lệnh được dùng để ghi nhận trước danh sách hàng hóa cần tiếp nhận hoặc xuất ra từ kho, giao dịch thực tế với hàng hóa trong kho được ghi nhận bằng chứng từ "Phiếu xuất kho" hoặc "Phiếu nhập kho".


Tự động hóa công tác kế toán hàng tồn kho của cửa hàng và kế toán tiền mặt tại quầy thu ngân của cửa hàng.


Giải pháp ứng dụng cho phép điều chỉnh giá bán lẻ đối với từng của hàng từ nút trung tâm. Đồng thời, có thể cho phép cửa hàng tự điều chỉnh giá bán lẻ phụ thuộc vào vị trí của cửa hàng và tính cạnh tranh.


Trong chương trình có thực hiện cơ chế lập và in nhãn giá và nhãn tem.


Phần mềm bán hàng, phần mềm siêu thị "1С:BÁN LẺ 8" có thực hiện sơ đồ tự động phân bổ hàng hóa theo kho. Khi tiếp nhận hàng hóa, người nhận hàng có thể phân bổ số hàng đang nhận theo các kho (gian hàng) của cửa hàng phụ thuộc vào nhóm sản phẩm.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn