School Manager


Giới thiệu


Phần mềm “QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG” được thiết kế nhằm giúp cho các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo thuận lợi hơn trong công tác được giao. Với giao diện đơn giản dễ sử dụng và rất nhiều tính năng, phần mềm đã có thể giúp giải quyết hơn 90% khối lượng công việc trong nhà trường phổ thông một cách nhanh chóng và chính xác. Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:


- Phân quyền truy cập vào phần mềm theo ba mức độ (Admin, Quản lý, Giáo viên).

- Sử dụng trực tuyến phần mềm trên mạng Internet – Lan (Chỉ có ở quản lý nhà trường Online).

- Quản lý thông tin giáo viên.

- Quản lý thông tin học sinh.

- Tính điểm – Xếp loại học lực, hạnh kiểm – Xếp hạng.

- Chia phòng thi – Xếp lớp – Xét tốt nghiệp.

- In ấn các biểu mẫu theo quy định của bộ giáo dục.

- Thống kê tình hình học tập của học sinh và tình hình giảng dạy của giáo viên.


Phần mềm "QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG" được phát hành với 2 phiên bản:

- Quản lý nhà trường Online (có thu phí): Có thể nhập và quản lý điểm trực tuyến thông qua mạng Internet - Lan.

- Quản lý nhà trường Offline (Miễn phí): Có đầy đủ các tính năng như bảng Online nhưng chỉ nhập và quản lý điểm trên một máy tính.


Phần mềm quản lý nhà trường


Hoàng Đăng Quang


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn