Daminion


Giới thiệu


Daminion là một giải pháp quản lý nội dung đa phương tiện. Phần mềm hiệu quả và dễ sử dụng. Dễ dàng lập danh mục cho bộ sưu tập đa phương tiện đồng nghĩa với việc bạn nói tạm biệt với những vất vả trước đây khi làm công việc tương tự.


Daminion cũng hỗ trợ kho dữ liệu bên trong tập tin, bao gồm sao chép thông tin, đồng bộ hóa dữ liệu thông tin với EXIF, IPTC, XMP, và MWG, cũng như siêu dữ liệu với nhiều định dạng cụ thể. Siêu dữ liệu đánh dấu sản phẩm của người dùng có bản quyền. Điều này giúp bảo vệ quyền tài sản trí tuệ cho người dùng.


Daminion hỗ trợ một lượng lớn định dạng phương tiện truyền thông, bao gồm raster (Là cấu trúc dữ liệu dạng ô sắp xếp theo hàng và cột để lưu ảnh. Tập hợp các ô có cùng giá trị biểu diễn một đối tượng), vestor, hình ảnh RAW camera, video, âm nhạc và file PDF.


Daminion


Trong thư viện của người dùng chứa những tài nguyên: danh mục chứa đường dẫn tới các file liên quan. Điều này nghĩa là người dùng có thể dễ dàng chuyển một tập tin với những file media và danh mục tới một địa chỉ mới. Nhiều danh mục có thể mở đồng thời trong các trình duyệt web hiện nay. Người dùng có thể làm việc với Shared hoặc Local Catalog trong cùng một vùng làm việc.


Chức năng export của chương trình hỗ trợ tối ưu hóa theo yêu cầu. Người dùng có thể export file media với những quy tắc chuyển đổi cụ thể. Chỉ cần nhấp chuột, tập tin có thể được tối ưu hóa để upload tới flickr hoặc Facebook. Chuyển đổi file theo nhu cầu mà không có bản sao tập tin không cần thiết hoặc định dạng và kích cỡ hình ảnh khác biệt.


Daminion là phương pháp quản lý tài sản kỹ thuật số đầy đủ chức năng. Lập danh mục tập tin, di chuyển, chia sẻ và làm mọi thứ nữa mà bạn cần, tất cả bằng Daminion.


Daminion  • Với phiên bản mới của Daminion người dùng có thể phân loại hình ảnh và đặt vào thư viện nhanh hơn, quản lý tập tin, gắn thẻ trước và nhiều cải tiến khác.

  • Người dùng có thể di chuyển tập tin từ danh mục.

  • Thêm hỗ trợ cho việc kéo thả, sắp xếp lại cấu trúc thư mục trong tags tree. Người dùng có thể tạo mới một tập tin con đơn giản bằng cách kéo thả một tập tin vào tập tin khác.

  • Định vị lại tập tin phương tiện truyền thông. Nếu bạn đã đổi tên hoặc chuyển file bên ngoài phần mềm Daminion bạn có thể link lại địa chỉ mới cho file đó trở lại Daminion. Để làm được việc này, bạn click menu "Item > Actions > Relink Item".

  • Thêm chức năng copy/paste. Giờ bạn có thể sao chép, dán chú thích từ một tập tin này tới tập tin kia.

  • Một số lỗi nhỏ được khắc phục.


Hương Ly


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn