Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2020

Snagit | Phần mềm

Snagit là một công cụ hữu ích mà bạn có thể sử dụng để chụp ảnh màn hình, sau đó chỉnh sửa và xuất nó sang một ứng dụng hay trang web nào đó. Snagit tích hợp rất nhiều công cụ dễ sử dụng. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng tạo ra hình ảnh và vid…

Nặc danh
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào