SecretFolder | Phần mềm


Giới thiệu


SecretFolder là một phần mềm giúp bảo mật thông tin và dữ liệu người dùng bằng cách mã hóa thư mục.


Người dùng có thể thêm các thư mục để khóa lại bằng cách sử dụng nút Add hoặc kéo thả thư mục đó vào giao diện chính của chương trình.


SecretFolder


Ứng dụng này hỗ trợ các hệ thống tệp tin bao gồm NTFS, FAT32, exFATFAT. Đồng thời, người dùng có thể mã hóa nhiều thư mục cùng một lúc. Số lượng và dung lượng của thư mục là không giới hạn. Thao tác này cũng không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ thống tệp tin.


Khi tạo ra thư mục bí mật đó, bạn có thể tạo mật khẩu của riêng mình và quản lý thư mục.


Bên cạnh đó, bạn có thể yêu tâm, vì thậm chí sử dụng lệnh CMD cũng không thể truy cập nội dung thư mục mã hóa.


Cập nhật trong phiên bản mới:  • Sửa lỗi thư mục không ẩn trong Windows 8.1.

  • Thêm lớp bảo vệ bằng cách giả mạo chương trình.


Người dùng lưu ý:


Khi cài đặt, phần mềm này sẽ đề nghị bạn thay đổi trang chủ hoặc trình duyệt trên máy.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn