Pattaizer | Phần mềm


Giới thiệu


Pattaizer là một ứng dụng tạo các hiệu ứng ảnh theo nhiều mẫu khác nhau. Người dùng có thể được điều chỉnh và thay đổi hình ảnh với các hiệu ứng bóp méo ảnh này.


Mỗi mẫu này đều có các thông số điều chỉnh để tạo nên hiệu ứng đặc biệt như mong muốn.


Phần mềm Pattaizer có một giao diện trực quan cho phép người dùng tạo ra các hiệu ứng và mẫu mô hình đồ họa độc đáo.


Pattaizer


Một số tính năng chính của Pattaizer: • Hỗ trợ 14 mẫu cơ bản khác nhau (ví dụ: spiral, spheres, spirograph, kaleidoscope, tube, pinch...).

 • Cho phép sử dụng nhiều loại bitmap bao gồm BMP, PNG, JPG, GIF...

 • Khả năng tương tác khi chỉnh sửa nhanh nhờ xem trước qua mạng.

 • Hỗ trợ sử dụng script: tạo video hướng dẫn để xem quá trình thay đổi mẫu.

 • Giao diện thân thiện: hiện kết quả chỉ trong một vài cú nhấp chuột.

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ người dùng.


Yêu cầu: • Bộ xử lý: 1.4 GHz Intel hoặc AMD.

 • RAM: 256 MB.

 • Ổ cứng trống: 10 MB.


Cập nhật trong phiên bản mới: • Bổ sung năm mẫu mới: Broken glass, Free drawing, Simplified spheres, Smart gridGeometry creator.

 • Đơn giản hóa quá trình tải ảnh mới: lưu trữ một lịch sử tệp, đồng thời hỗ trợ tải ảnh mới ngay lập tức.

 • Cải thiện tính năng sử dụng mask.

 • Hỗ trợ sử dụng mask cho Geometry creator.

 • Hình học tạo ra có thể lưu lại để sử dụng trong tương lai.

 • Hỗ trợ một số mẫu vẽ tự do.

 • Bổ sung hai skin mới.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn