MoneyLine | Phần mềm


Giới thiệu


MoneyLine là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, người dùng có thể theo dõi tất cả dòng tiền của mình: tiền mặt và tài khoản ngân hàng trên cùng một phần mềm.


Với ứng dụng này, bạn có thể: • Theo dõi chi tiêu

 • Biết được số dư trong các tài khoản ngân hàng

 • Phân loại các giao dịch mua sắm


Ứng dụng tài chính cá nhân này giúp bạn truy cập các thông tin và dữ liệu tài chính trong cùng một địa điểm, giúp quản lý tiền nong một cách hiệu quả.


MoneyLine • Lập sổ đăng ký cho tất cả các tài khoản cá nhân của bạn, bao gồm tài khoản tiết kiệm và tài khoản séc.

 • Thêm và theo dõi tài khoản bổ sung, bao gồm thẻ tín dụng.

 • Phân loại giao dịch và đặt ngân sách đê quản lý tài chính và theo dõi hoạt động chi tiêu.

 • Chia giao dịch thành nhiều loại.

 • Lên kế hoạch cho các giao dịch định kỳ như tiền lương và trả thế chấp.

 • Tải giao dịch trực tiếp từ ngân hàng của người dùng.

 • Hợp nhất các khoản mua sắm và giao dịch với thông báo của ngân hàng.

 • Theo dõi giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản.

 • Báo cáo về thu nhập và tiêu dùng theo phân loại và người được trả tiền để giúp quản lý và theo dấu các khoản mua sắm.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn