CallbackDisk | Phần mềm


Giới thiệu


CallbackDisk là một công cụ hỗ trợ tạo ổ hoặc đĩa ảo, định dạng các ổ này thành FAT hoặc NTFS hoặc hệ thống tệp khác và mount các ổ đĩa ảo này như những ổ, đĩa thật sự.


Một đặc điểm quan trọng của phần mềm này là người dùng và các ứng dụng có thể thấy ổ đĩa tạo ra như thể ổ đó là một phân mảnh ổ đĩa cứng.


CallbackDisk cung cấp một driver chạy chế độ kernel mode. Driver này sẽ gọi ứng dụng khi cần đọc hoặc viết lên đĩa. Đồng thời, ứng dụng của bạn có thể lưu dữ liệu của ổ đĩa thực lên bất kỳ vị trí nào: trong bộ nhớ hoặc trên đám mây...


CallbackDisk


Công cụ này gồm một driver cấp độ hệ thống và giao diện API chạy user mode:


Driver


Driver ổ ảo tạo ra một thiết bị lưu trữ ảo mô phỏng giống một ổ lưu trữ thật. Driver này làm việc trên cấp độ hệ thống và biến một bộ nhớ thành một thiết bị đĩa ảo bằng hệ thống tệp riêng. Thiết bị này có thể truy cập trong chế độ read-only và/hoặc read-write bằng mọi ứng dụng sử dụng giao diện quản lý tệp hệ thống API.


Driver này có thể để hiển thị hoặc để ẩn ổ đĩa vừa mount.


Không giống như SolFS Driver Edition SDK, driver của CallbackDisk không đọc hoặc viết dữ liệu từ/đến vị trí thực tế. Thay vào đó, driver cung cấp một cơ chế gọi lại cho phép bạn có thể lưu dữ liệu lên bất kỳ bộ nhớ nào (ví dụ: lên máy tính từ xa, trong bộ nhớ hoặc hồ sơ cơ sở dữ liệu).


Giao diện API chạy user mode


Giao diện API người dùng khá đơn giản, cung cấp mười tính năng, từ quản lý driver đến các thao tác mount bộ nhớ.


Giao diện API chỉ cần để thực hiện các thao tác liên quan đến driver và bộ nhớ. Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng giao diện quản lý tệp hệ thống API hoặc lớp framework chỉ định để xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến tệp.


Các tính năng chính:


Ẩn và bảo vệ dữ liệu khỏi người dùng cuối cùng


Bạn có thể lưu dữ liệu trên một máy tính từ xa hoặc máy tính đang sử dụng, đồng thời có thể chọn hiển thị hoặc ẩn các dữ liệu này đối với người dùng sau cùng hoặc một ứng dụng nào đó. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sao chép nội dung lưu sang một vị trí khác hoặc xóa hết nội dung sau khi ứng dụng không hoạt động nữa.


Lưu trữ thông tin mọi nơi


Một ổ đĩa ảo có thể được lưu tại mọi chỗ: trong bộ nhớ, trong tài nguyên ứng dụng, trên thiết bị từ xa hoặc đang sử dụng. Ứng dụng sau cùng sẽ xem ổ ảo là phân mảnh đĩa cứng đã được format thông thường.


Mã hóa tệp


Bảo mật dữ liệu trên ổ ảo bằng cách sử dụng các thuật toán mã hõa tiêu chuẩn, ví dụ AES. Cấu trúc của CallbackDisk cho phép bạn sử dụng bất kỳ loại mã hóa nào một cách dễ dàng.


Chụp ảnh


Phần mềm này cung cấp khả năng chụp ảnh ảo mọi dữ liệu và cho phép người dùng quyết định cách xử lý trong tương lai. Bạn có thể lưu, giữ và xem lại ảnh chụp để tham khảo trong tương lai hoặc xóa toàn bộ ảnh chụp.


Yêu cầu:  • .NET Framework 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5

  • Visual Studio 2005 / 2008 / 2010 / 2012

  • Embarcadero RAD Studio 2010 / XE / XE2 / XE3

  • CodeGear RAD Studio 2007 / 2009

  • Delphi 5 /6 /7 /2005 / 2006 / 2007 / 2009 / 2010 / XE / XE2 / XE3

  • C++ Builder XE / XE2 / XE3


Cập nhật trong phiên bản mới:  • Hỗ trợ chạy trên Windows 8 and Windows 2012 Server

  • Bổ sung phương pháp Initialize

  • Bổ sung phương pháp IconInstalled cho phép kiểm tra biểu tượng được cài đặt hay chưa

  • Phương pháp InstallUnInstall hỗ trợ thông số PathToInstall/InstalledPath cho phép bạn chỉ định vị trí cài đặt tệp driver và DLL trợ giúp.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn