AudioShell | Phần mềm


Giới thiệu


AudioShell 2 là plug-in tiện ích mở rộng miễn phí cho phép người dùng xem và chỉnh sửa tag của các siêu dữ liệu ID3 trực tiếp trong Windows Explorer. Tiện ích này hỗ trợ tất cả định dạng tiêu chuẩn file và tag do Tag&Rename hỗ trợ.


Plug-in này gồm công cụ chỉnh sửa tag ID3 và công cụ đặt lại tên file, hai tính năng này được hiển thị trên menu pop up của các tệp âm nhạc trong Windows.


Công cụ này hoạt động bằng cách bổ sung chi tiết về các tag âm nhạc vào các cột và bảng xem trước của Windows Explorer bằng trình xử lý thuộc tính. Bên cạnh đó, tính năng xử lý thumbnail cũng chèn thêm thumbnail và ảnh bìa album vào thông tin các bài hát. Đồng thời, AudioShell hỗ trợ encode Unicode hoàn chỉnh.


AudioShell


Hỗ trợ các định dạng file và format: • MP3: tất cả phiên bản tag ID3

 • Windows Media (các tệp wma, asf và wmv)

 • Apple iTunes aac (m4a, m4p va m4b) và các tệp mp4, aiff

 • ogg, flac (các tag bình luận vorbis)

 • mpc, mp+, monkey’s audio, wav pack, optim frog, true audio - thẻ APE, APEv2

 • Wav - tag ID3v2.3 trong chunk RIFF id3 và chunk LIST INFO

 • dsf (DSD/Direct-Stream Digital) - tag ID3v2.3


AudioShell


Cập nhật trong phiên bản mới: • Hỗ trợ hầu hết khung tag khi chỉnh sửa tag

 • Công cụ đặt tên file

 • Trình xử lý các thuộc tính trong Windows

 • Trình xử lý thumbnail trong Windows

 • Hỗ trợ hệ điều hành phiên bản 64 bit


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn