SterJo Task Manager Portable | Phần mềm


Giới thiệu


SterJo Task Manager Portable là phiên bản di động của SterJo Task Manager, giúp bạn quản lý tiến trình.


Nó hiển thị thông tin chi tiết về mỗi tiến trình và cung cấp cho bạn khả năng để tắt bỏ tất cả các chương trình không mong muốn hoặc có biểu hiện bất thường trong hệ thống.


SterJo Task Manager Portable  • Hiển thị các ứng dụng đang chạy.

  • Hiển thị thông tin chi tiết về tất cả các tiến trình đang chạy.

  • Xem tất cả cài đặt trong Windows.

  • Hiển thị tất cả các kết nối đang được thực thi.

  • Tắt bỏ tất cả các chương trình không mong muốn hoặc có biểu hiện bất thường.


Yêu cầu: 3MB ổ cứng trống


Tuyết Mai


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn