PHP Expert Editor | Phần mềm


Giới thiệuPHP Expert Editor là một chương trình soạn thảo ngôn ngữ lập trình PHP rất tiện dụng cho cả các chuyên gia PHP hay các bạn mới làm quen. PHP Expert Editor hỗ trợ không chỉ PHP mà còn hỗ trợ đầy đủ các ngôn ngữ lập trình khác như HTML, JavaScript, CSS, ASP, C / C++, Pascal, Delphi, VB, … Bạn có thể thay đổi kiểu màu hay kiểu chữ cho từng ngôn ngữ riêng. PHP Expert Editor có chức năng highlight các từ khóa, tự động chỉnh lề khi xuống dòng. Ngoài ra nó cung cấp bổ trợ giúp hàm real-time, mỗi khi bạn gõ tên hàm, thì các tham số của hàm sẽ hiện ra giúp bạn nhớ nhanh. Các đoạn mã phức tạp cũng được PHP Expert Editor gom lại cho dễ nhìn, bạn chỉ cần collapse nó lại khi muốn xem tổng thể và expand nó ra khi muốn xem chi tiết.Việc viết các đoạn mã PHP (hay 1 ngôn ngữ lập trình nào khác) có thể thực hiện đơn giản bằng các trình soạn thảo thông thường như NotePad chẳng hạn. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất vất vả. PHP Expert Editor sẽ giúp bạn giảm bớt công sức viết mã. Nó có chức năng highlight các từ khóa, tự động chỉnh lề khi xuống dòng. Ngoài ra nó cung cấp bộ trợ giúp hàm real-time, mỗi khi bạn gõ tên hàm, thì các tham số của hàm sẽ hiện ra giúp bạn nhớ nhanh. Các đoạn mã phức tạp cũng được PHP Expert Editor gom lại cho dễ nhìn, bạn chỉ cần collapse nó lại khi muốn xem tổng thể và expand nó ra khi muốn xem chi tiết.


PHP Expert Editor hỗ trợ không chỉ PHP mà còn hỗ trợ đầy đủ các ngôn ngữ lập trình khác như HTML, JavaScript, CSS, ASP, C / C++, Pascal, Delphi, VB, … Bạn có thể thay đổi kiểu màu hay kiểu chữ cho từng ngôn ngữ riêng.Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn