PC Spyware Shield | Phần mềm


Giới thiệu


PC Spyware Shield là một phần mềm ngăn chặn malware và spyware hiệu quả, giúp người dùng dọn dẹp ứng dụng độc hại khỏi máy tính của mình rất nhanh chóng.


Nó sẽ loại bỏ phần mềm gián điệp, malware, trojan và các phần mềm độc hại không mong muốn khác. Như vậy, PC Spyware Shield thực sự là một chương trình diệt spyware thân thiện với người dùng và rất dễ cài đặt.


PC Spyware Shield


Kiểm tra và xóa tập tin hoặc phần mở rộng có chứa spyware


Quét, kiểm tra và xóa phần mềm gián điệp mà được lưu giữ trong các tập tin hoặc phần mở rộng của nó.


Lên lịch trình quét và dọn dẹp


Cả chế độ quét tự động và thủ công đều có sẵn. Hãy thiết lập chế độ quét của bạn để giữ cho máy tính luôn được bảo vệ. Khởi chạy chế độ quét thủ công khi bạn nghi ngờ có vấn đề nào đỏ xảy ra với tình trạng bảo mật của máy tính.


Tìm kiếm và loại bỏ các tiến trình độc hại


PC Spyware Shield sẽ quét bộ nhớ của máy tính để tìm ra các tiến trình độc hại và loại bỏ chúng.


Quét, lên danh sách và dọn dẹp tập tin cookie


PC Spyware Shield có thể tự động dọn dẹp tập tin cookies của bạn hoặc cho phép lựa chọn cái nào cần được giữ lại.


Sao lưu và phục hồi


PC Spyware Shield sẽ sao lưu registry của bạn và dữ liệu sắp được loại bỏ. Vì vậy, có thể phục hồi lại chúng nếu cần.


Chế độ bảo vệ chủ động


PC Spyware Shield được thiết kế để hoạt động và làm việc trong background mà không tiêu thụ tài nguyên của máy tính hoặc xung đột với các cài đặt khác.


Miễn phí quét và báo cáo


PC Spyware Shield cung cấp một phiên bản dùng thử mà cho phép bạn quét máy tính và xem xét các kết quả quét/kiểm tra trước khi bạn lựa chọn bước tiếp theo. Bên cạnh đó, PC Spyware Shield có thể được sử dụng một công cụ quét miễn phí hoặc tiện ích gỡ bỏ malware và spyware hiệu quả.


Cập nhật cơ sở dữ liệu nhận diện spyware và malware thường xuyên


PC Spyware Shield cung cấp chế độ bảo vệ chủ động chống lại các mối đe dọa gần đây và tự động cập nhật cơ sở dữ liệu nhận diện spyware nhờ các giải pháp tiên tiến nhất nhằm bảo vệ sự riêng tư.


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn