get2Clouds | Phần mềm


Giới thiệu


get2Clouds là một ứng dụng tiện lợi giúp sao lưu tệp tin lên đám mây một cách an toàn.


Công cụ này mã hóa dữ liệu và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của người dùng. Thông tin của bạn sẽ được an toàn vì phần mềm này sẽ mã hóa dữ liệu hai lần bằng cách sử dụng mã hóa RC4, sau đó truyền tin theo một SSL (https). Không ai ngoài người dùng có quyền truy cập đến thông tin này, kể cả nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp trang chủ.


Khi bạn chia sẻ tệp tin, một thư thông báo sẽ được tự động gửi về một liên kết tải an toàn. Đồng thời, vì lý do an toàn, mật khẩu sẽ được gửi trong một email khác.


Thêm vào đó, get2Clouds hỗ trợ đồng bộ với các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến khác: SkyDrive, Dropbox, SugarSync, Ubuntu One, Box và TelekomCloud.


get2Clouds


Yêu cầu hệ thống:


Kết nối Internet


Cập nhật trong phiên bản mới:


Bổ sung thêm banner hoặc liên kết đến SugarSync trong khu vực market ở đầu cửa sổ


Lưu ý cho người sử dụng:


Hiển thị quảng cáo trong khi chạy


Yêu cầu thay đổi trang chủ trên trình duyệt web


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn