DailyTech


Giới thiệu


DailyTech là một mẫu cho blogger miễn phí chuyển thể từ WordPress với 3 cột, sidebar bên phải, sẵn sàng quảng cáo, chú thích chân trang, hình ảnh hiển thị ở chế độ trình chiếu, biểu tượng xã hội đánh dấu, bài viết thu nhỏ, thẻ và trình đơn thả xuống. Mẫu này phù hợp với các blog về công nghệ, tin tức công nghệ.


DailyTech


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn