Box Sync | Phần mềm


Giới thiệu


Box Sync là một ứng dụng đồng bộ hóa thư mục Box lên nhiều máy tính khác nhau. Công cụ này cho phép người dùng gửi tệp tin lên đám mây và truy cập các mục Box ngay cả khi bạn không kết nối Internet.


Thêm vào đó, người dùng còn có thể sử dụng phần mềm này để khóa tệp hoặc tạo một liên kết đến tệp mà họ muốn chia sẻ với bạn bè và đồng nghiệp.


Box Sync


Chú ý:


Bạn cần có tài khoản Box để sử dụng phần mềm này.


Yêu cầu máy tính:


Kết nối Internet


Cập nhật trong Box Sync 3.4.25.0:


Thay đổi thông báo lỗi cho các tài khoản bị khóa:


Khi người dùng chưa đồng ý với điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp và vẫn sử dụng dịch vụ, một thông báo lỗi sẽ hiện ra. Trong phiên bản mới, thông báo này sẽ chưa nội dung chi tiết về lý do người dùng bị khóa tài khoản.


Hỗ trợ cài đặt nhiều phiên bản Python:


Lập trình viên thường cài đặt phiên bản Python. Bản này có thể khác so với bản Box Sync sử dụng. Phần mềm này cho phép nhiều bản Python cùng chạy.


Cắt dán trong máy ảo của Windows:


Trong các phiên bản trước đây, tính năng cắt dán không hoạt động nếu Box Sync chạy trên một máy ảo Windows. Vấn đề này đã được giải quyết trong phiên bản mới.


Thùy Vân


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn