WAV Joiner | Phần mềm


Giới thiệuWAV Joiner là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn kết hợp hai hay nhiều file âm thanh định dạng WAV được ghi lại vào một file lớn hơn. Một số lượng không giới hạn các file với kích thước được kết hợp lớn nhất là 2G có thể được nối lại và các file gốc có thể được xóa bỏ sau khi chúng được nối nếu không gian đĩa trống hạn chế. WAV Joiner cũng cho phép bạn có thể chèn đoạn không có âm thanh vào giữa. Chương trình hỗ trợ các file WAV mono/ stereo, 8-bit/ 16-bit.Theo SoftpediaĐăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn