NetLimiter Monitor | Phần mềm


Giới thiệu


Điểm mạnh của NetLimiter 2 Monitor là khi đã cài đặt và khởi động, chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các tiến trình trên máy tính hiện đang truy cập Internet, hiển thị mức dung lượng vào/ra mà mỗi chương trình đang nhận vào hoặc gởi đi, từ đó giúp bạn có thể biết được chính xác các tiến trình không mong muốn hoặc các chương trình độc hại làm ảnh hưởng đến máy tính và băng thông Internet.
Giao diện chính của chương trình


Nếu chọn tính năng cho phép chương trình khởi động cùng Windows, bạn sẽ thống kê được đầy đủ các tiến trình đã kết nối vào môi trường mạng hoặc Internet, sử dụng hết bao nhiêu băng thông. Chương trình đưa ra khá nhiều mốc thống kê như theo giờ, ngày, tháng và năm, hỗ trợ các đơn vị đo lường về dung lượng như Byte, Kylobyte, Megabyte, Gigabyte, Kilobits và Megabits.
Thống kê băng thông chương trình Chrome


Theo XHTT


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn