Partition Logic | Phần mềm


Giới thiệu


Partition Logic là một công cụ quản lý dữ liệu và phân hoạch đĩa cứng. Nó có thể tạo, xóa, định dạng, chắp, thay đổi dung lượng, di chuyển phân vùng và thay đổi thuộc tính của chúng. Một tính năng đáng chú ý của công cụ này là khả năng copy toàn bộ đĩa cứng sang một đĩa cứng khác. Partition Logic là một phần mềm dựa trên hệ điều hành Visopsys, nó có thể khởi động từ ổ đĩa CD hay đĩa mềm và vận hành như một hệ thống độc lập như những hệ điều hành khác. Tuy nhiên công cụ này cũng có một số hạn chế như sau:  • Không làm việc với ổ cứng SATA, không có hỗ trợ phần cứng cho những đĩa cứng SCSI không có kết nối USB.

  • Chỉ hỗ trợ phân vùng MBR kiểu Windows hay DOS (gần như chỉ được sử dụng trên máy tính IBM).

  • Không hỗ trợ nhãn đĩa BSD hay Sun, hay bảng EFI/GPT được sử dụng trên nền tảng Itanium hay Intel Mac.

  • Không thể định dạng phân vùng theo định dạng NTFS dù có thể thay đổi kích thước phân vùng NTFS.

  • Không thể thay đổi kích thước phân vùng FAT hay file hệ thống EXT.

  • Không hỗ trợ phần cứng cho PCMCIA.


Partition Logic trên Windows


Tổng hợp


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn