Password Protect SWF Master


Giới thiệu


Password Protect SWF Master là một công cụ hữu ích được tạo ra để giúp người dùng nhanh chóng chuyển đổi SWF sang file EXE rất dễ dàng. Với nó, bạn có thể mã hóa và chuyển đổi SWF sang EXE và bảo vệ nó.


Phần mềm này sử dụng một mật khẩu để mã hóa tập tin SWF, sau đó chuyển đổi nó sang file exe mà chỉ có thể được mở khi bạn cung cấp một mật khẩu phát lại. Bởi vì tập tin SWF đã được mã hóa nên nó có khả năng bảo vệ SWF được an toàn, ngăn chặn trích xuất hình ảnh, video, âm thanh từ file SWF.


Password Protect SWF Master


Làm thế nào để phát tập tin SWF có mật khẩu bảo vệ?


Bởi vì tập tin SWF thường được mã hóa bằng một mật khẩu nên khi người dùng muốn phát nó thì một hộp thoại sẽ hiển thị và người dùng phải nhập mật khẩu phát lại vào đó. Hộp thoại này sẽ hiển thị ID máy tính của người dùng. Người dùng có thể gửi ID của họ cho bạn và nhiệm vụ của bạn là tạo ra một mật khẩu phát lại dựa trên ID đó. Sau đó, người dùng có thể sử dụng tập tin SWF này trên máy tính của mình.


Làm thế nào để ngăn chặn việc chia sẻ file SWF?


Do mật khẩu phát lại được tạo ra dựa trên ID trong máy tính của người dùng nên họ không thể chia sẻ mật khẩu này với người khác. Người dùng sẽ không thể phân phối lại tập tin SWF của bạn vì vậy bạn có thể bảo vệ file SWF khỏi bị tải về.


Tính năng chính:


Hỗ trợ nhiều chế độ được bảo vệ bằng mật khẩu  • Thiết lập một mật khẩu cho một máy tính

  • Thết lập một mật khẩu, ID cho tất cả máy tính

  • Thiết lập một mật khẩu cho tất cả máy tính

  • Chuyển đổi SWF sang EXE


Dễ dàng chia sẻ file SWF được bảo vệ


Bạn có thể chia sẻ tập tin SWF được cài đặt mật khẩu bảo vệ theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, tải về từ trên Internet hoặc thông qua các đĩa ghi. Tuy nhiên, để phát tập tin SWF đó, người dùng cần phải có mật khẩu phát lại mà bạn cung cấp. Bên cạnh đó, bạn có thể xác định máy tính nào có thể phát tập tin SWF đó.


Thuật toán mã hóa file mạnh mẽ


Để giữ cho tập tin SWF được an toàn, phần mềm này đã áp dụng thuật toán mã hóa riêng tư và mạnh mẽ. Nhờ đó, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm.


Xác định ngày hết hạn mật khẩu phát lại


Khi tập tin SWF được cài đặt mật khẩu bảo vệ, bạn có thể tự mình xác định thời điểm hết hạn mật khẩu phát lại này.


Ngăn chặn chụp ảnh hoặc thu video trên màn hình


Bạn muốn ngăn chặn các phần mềm chụp hình chuyên nghiệp khác không ghi lại những gì diễn ra trên màn hình phát tập tin SWF thì có thể sử dụng tính năng này. Nó sẽ vô hiệu hóa thao tác nhấn bàn phím của người dùng và ngăn chặn file SWF không bị in hoặc sửa đổi.


Thêm hình mờ cho video


Bạn có thể thêm hình mờ văn bản cho mỗi mật khẩu và văn bản đó sẽ hiển thị trên cửa sổ phát SWF khi bạn phát lại tập tin SWF.


Yêu cầu hệ thống:  • Loại chip xử lý: Intel hoặc AMD

  • Tốc độ xử lý: 1GHz

  • Dung lượng bộ nhớ: 512 MB

  • Dung lượng ổ cứng: 20 MB


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn