Password Protect PDF Master


Giới thiệu


Password Protect PDF Master là một phần mềm mạnh mẽ và dễ sử dụng được thiết kế để hỗ trợ người dùng mã hóa và bảo vệ tài liệu PDF của mình. Với nó, bạn có thể thực hiện mã hóa và chuyển đổi tài liệu PDF sang một file EXE, tạo một mật khẩu bảo vệ, nhờ đó đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình hơn.


Nó sẽ mã hóa tài liệu PDF với mật khẩu được xác định bởi bạn và chuyển đổi PDF sang file EXE mà chỉ có thể được mở khi bạn cung cấp một mật khẩu đọc. Ở chế độ này, bạn chỉ cần mã hóa tài liệu PDF một lần và với mỗi máy tính chỉ có một mật khẩu được sử dụng. Để đọc tài liệu PDF có mật khẩu bảo vệ trên máy tính khác thì nó yêu cầu phải có một mật khẩu khác để mở dữ liệu này.


Khi người dùng muốn đọc một tài liệu PDF được bảo vệ bằng mật khẩu thì sẽ có một hộp thoại được hiển thị để yêu cầu người dùng nhập Read Password (mật khẩu đọc). Hộp thoại này sẽ hiển thị ID máy tính của người dùng. Người dùng có thể gửi ID máy tính của họ cho bạn và lúc này nhiệm vụ của bạn đó là tạo ra một mật khẩu đọc dựa trên ID đó. Tiếp theo, người dùng hãy sử dụng mật khẩu đọc này để mở tài liệu PDF được mã hóa trên máy tính của mình.


Password Protect PDF Master


Tính năng chính:


Cung cấp nhiều chế độ bảo vệ mật khẩu  • Ràng buộc PC, một máy tính, một mật khẩu

  • Không ràng buộc PC, tất cả máy tính, một ID, một mật khẩu

  • Khong ràng buộc PC, tất cả máy tính, một mật khẩu

  • PDF2EXE, chuyển đổi tài liệu PDF sang exe


Chia sẻ file PDF có mật khẩu bảo vệ


Tài liệu PDF được cài đặt mật khẩu bảo vệ có thể được chia sẻ theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như tải về từ Internet, đĩa ghi và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, người dùng phải có mật khẩu đọc mà bạn cung cấp thì mới có thể mở tài liệu PDF. Bên cạnh đó, bạn có thể xác định xem file đó nên được mở trên máy tính nào.


Thuật toán mã hóa chuyên nghiệp


Bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa mạnh mẽ và riêng tư AES, 256 bit, bạn có thể đảm bảo an toàn cho tài liệu PDF của mình.


Xác định ngày hết hạn mật khẩu


Khi tài liệu PDF có cài đặt mật khẩu bảo vệ thì bạn có thể xác định ngày hết hạn mật khẩu đọc hoặc số lần đọc của mật khẩu này.


Chống chụp hoặc thu màn hình


Khi tài liệu PDF có mật khẩu bảo vệ được mở, tính năng chống chụp ảnh màn hình có thể ngăn chặn các phần mềm khác ghi lại nội dung của tài liệu PDF cũng như vô hiệu hóa chức năng bàn phím để ngăn chặn tài liệu PDF bị in ấn hoặc sửa đổi.


Hiển thị hình mờ trôi nổi


Khi tạo ra một mật khẩu đọc, bạn có thể xác định một hình mờ văn bản cho mỗi mật khẩu, và nó sẽ hiển thị trên tài liệu PDF khi đọc nội dung PDF.


Yêu cầu hệ thống:  • Loại chip xử lý: Intel hoặc AMD

  • Tốc độ xử lý: 1GHz

  • Dung lượng bộ nhớ RAM: 512 MB

  • Dung lượng ổ cứng trống: 20 MB


Bé Ngoan


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn