GameBoost


Giới thiệu


GameBoost là một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa cài đặt để tăng hiệu năng chơi game và tốc độ internet. GameBoost không chỉ sửa chữa các lỗi xảy ra, nó cũng tăng cường hiệu năng chơi game máy tính của bạn.


GameBoost


Một số tính năng chính của GameBoost:


- Làm thay đổi trực tiếp tới hệ thống đăng ký và tập tin hệ thống để tăng khả năng nhớ, vẽ màn hình, hình động,tốc độ CPU Threading, tốc độ internet .


- Tự động điều chỉnh các thiết lập và thay đổi được dựa trên máy tính và thông số kỹ thuật internet, lỗi hệ thống.


- Cung cấp khả năng công nghệ mà có thể tăng gấp đôi tỷ lệ khung hình/giây trong các trò chơi như id Software DOOM 3 và shooters tương tự.


- Đi sâu vào hệ thống: các tính năng phân tích và chẩn đoán cố gắng tìm và sửa chữa bất kỳ vấn đề tiềm tàng ảnh hưởng đến hiệu quả của máy tính


- Các tuỳ chọn phần mềm dựa trên-clocking tính năng để tăng cường trí nhớ, các ưu tiên CPU và kết nối internet.


Theo gsm


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn