Phân tích thị trường


Giới thiệu


Mẫu này được thiết kế để giúp tiếp thị, bán hàng, tài chính và dự báo thị phần cho một sản phẩm hay dịch vụ mới. Bạn có thể sử dụng mẫu để dự báo doanh thu hàng năm và tổng lợi nhuận dựa trên dự báo thị phần và để tạo ra biểu đồ minh họa xu hướng doanh thu và lợi nhuận.


Phân tích thị trường


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn