Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu


Giới thiệu


Mẫu này được thiết kế để cung cấp các nhóm tài chính kế toán với một mô hình nào đó để phá vỡ và phân tích sự chuyển động của đồng vốn trong một thời gian nhất định.


Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu


Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn