Giải pháp dòng tiền cho doanh nghiệp nhỏ


Giới thiệu


Dòng tiền đầy đủ là điều cần thiết cho sự sống còn của một doanh nghiệp. Mẫu này có thể giúp bạn dự đoán kinh doanh của bạn sẽ có đủ tiền mặt để đáp ứng cho doanh nghiệp của mình. Số dư tiền mặt dự kiến ​​thấp hơn số tiền tối thiểu bạn xác định được hiển thị trong màu đỏ. Bạn cũng có thể thấy một biểu đồ số dư hàng tháng dự tính của bạn.


Ngân sách chi tiêu doanh nghiệp


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn