Tổ chức và theo dõi bán hàng


Giới thiệu


Bạn sẽ được tổ chức và đạt hiệu quả với doanh số bán hàng một cửa hàng bằng việc theo dõi các cuộc gọi bán hàng, với các bảng tính cho thông tin liên lạc của khách hàng và bán hàng gọi danh sách kiểm tra.


Tổ chức và theo dõi bán hàng


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn