Báo cáo bán hàng cơ bản


Giới thiệu


Theo dõi sản phẩm bán hàng của bạn và khách hàng với mẫu Excel đơn giản. Sử dụng bảng, và một trục bảng để cắt và chia nhỏ những con số. Tùy chỉnh các trục bảng để phù hợp với nhu cầu của bạn.


Báo cáo bán hàng cơ bản


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn