Data Destroyer


Giới thiệu


Data Destroyer là chương trình để giúp người sử dụng xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục. Nó có thể được sử dụng để xóa an toàn tất cả các tập tin trên ổ đĩa (nhưng không thể dùng để xóa toàn bộ ổ đĩa cứng, bao gồm cả khoảng trống). Để xóa (hoặc “thanh lọc”) tập tin (trên ổ đĩa hoặc trên bất cứ thiết bị từ có thể ghi được như ổ pen hoặc thẻ nhớ) an toàn có nghĩa là xóa tập tin đó bằng cách ghi đè dữ liệu trong tập tin nhiều lần (trước khi xóa bỏ nó khỏi hệ thống tập tin) để dữ liệu đã có trong tập tin không thể được khôi phục bằng hình thức nào. Một số ghi đè (tối thiểu) là cần thiết để bảo mật, bởi có thể bạn để lại các dấu vết điện tử của dữ liệu gốc mà có thể bị phát hiện bởi thiết bị được thiết kế chuyên dùng cho việc đó.


Data Destroyer


Khi Windows xóa một tập tin, nó sẽ không hoàn toàn hủy bỏ nội dung của tập tin đó mà chỉ đơn giản loại bỏ đường dẫn tập tin khỏi hệ thống thư mục tập tin, bỏ lại nội dung của tập tin trong các sector ổ đĩa. Dữ liệu này vẫn ở đó cho tới khi hệ điều hành sử dụng lại các cung từ đó khi ghi dữ liệu mới. Cho tới khi dữ liệu cũ được ghi đè (và việc này có thể tốn mất hàng tháng hoặc lâu hơn), nó có thể được khôi phục bởi các chương trình đọc sector đĩa trực tiếp, chẳng hạn như phần mềm pháp lý (sở dĩ gọi như vậy bởi vì nó được sử dụng để thu thập chứng cứ khi điều tra tội phạm). Nếu bạn muốn chắc chắn rằng thông tin quan trọng trong các tập tin (như dữ liệu tài chính, kế hoạch công ty, đề xuất,…) không bao giờ có thể bị khôi phục sau khi xóa, bạn sẽ cần đến chương trình như thế này.


Hãy thận trọng với các chương trình tự cho là có khả năng xóa dữ liệu nhanh chóng. Cách duy nhất mà dữ liệu có thể được xóa vĩnh viễn là ghi đè nó (trên ổ đĩa, không chỉ trong bộ nhớ cache ổ đĩa) một vài lần (không chỉ một lần), và quá trình này sẽ tốn thời gian (nhiều hay ít, tùy thuộc vào tốc độ của phần cứng bên trong).


Data Destroyer có thể được sử dụng để xóa an toàn các tập tin trên ổ đĩa, nhưng không phải là chương trình xóa ổ đĩa bởi vì nó không thể được sử dụng để ghi đè khoảng trống trên ổ đĩa (mà có thể chứa dữ liệu còn lại của những tập tin đã xóa trước đó).


Data Destroyer có thể loại bỏ nhiều tập tin trong nhiều thư mục cùng lúc. Bạn có thể cài đặt Data Destroyer để không xóa tập tin đã bị loại bỏ vì vậy bạn có thể kiểm tra các nội dung thông qua trình soạn thảo Hex (hoặc sử dụng lại tập tin khi thử nghiệm). Và bạn có thể yêu cầu thời gian ước tính cần thiết cho quá trình loại bỏ (nếu quá lâu thì thời gian cần có thể được giảm xuống bằng cách giảm thiểu số lượng ghi đè).  • Xóa tập tin đơn.

  • Xóa tất cả các tập tin trong thư mục chính và phụ.


Phần mềm này sẽ kiểm tra các lỗi tiềm ẩn trong "đầu vào" của người sử dụng, và được thiết kế để tối thiểu hóa nguy cơ vô tình loại bỏ tập tin mà bạn muốn giữ.


Tính năng khác của Data Destroyer là bạn có thể biết được khoảng thời gian cần thiết để thực hiện quá trình loại bỏ. Việc xóa nhiều tập tin an toàn có thể tốn một vài giờ, và nếu bạn không biết được thời gian cần thiết trước khi bắt đầu tiến trình, có thể bạn sẽ cảm thấy lo lắng vì không rõ nó sẽ chạy trong bao lâu.


Data Destroyer sẽ xóa vĩnh viễn các tập tin khỏi bất kỳ thiết bị lưu trữ từ có thể ghi được, bao gồm ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, ổ ZIP và thẻ nhớ. Nó không thích hợp cho việc xóa dữ liệu trên CD-ROM (trừ khi có thể ghi được). Chương trình chỉ xóa các tập tin cụ thể, và không thể xóa toàn bộ ổ đĩa cứng.


Đặng Hương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn