Báo cáo bán hàng hàng tháng


Giới thiệu


Người dùng doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi bán hàng này theo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cũng như dự báo tình hình kinh doanh khi sử dụng mẫu thông minh này. Một báo cáo bán hàng theo dạng Pivot Table cho phép dễ dàng báo cáo theo yêu cầu thống kê của bạn.


Báo cáo bán hàng hàng tháng


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn