Báo cáo sử dụng hóa đơn


Giới thiệu


Bạn hãy theo dõi các khoản phải thu với mẫu hóa đơn theo thời gian này. Danh sách hóa đơn khách hàng với số lượng và ngày đến hạn và những ngày còn lại sẽ được tính toán để bạn biết được hóa đơn quá hạn.


Báo cáo sử dụng hóa đơn


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn