Saturday, June 15, 2013

Tính toán doanh số bán hàng


Giới thiệu


Mẫu này tính toán doanh số bán hàng trung bình dự báo dựa trên hoạt động bán hàng trong quá khứ. Nó tính toán đường trung bình dựa trên 12 tháng qua, 6 tháng và 3 tháng của dữ liệu bán hàng.


Tính toán doanh số bán hàng


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact