Kế hoạch sự kiện


Giới thiệu


Tạo ra một lịch trình kéo dài 5 ngày hoặc 5 kế hoạch theo dõi cho một cuộc họp, hội nghị hoặc lớp đào tạo với mẫu này, có khoảng ngắt và tùy chỉnh thời gian hợp lý.


Kế hoạch sự kiện


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn