Saturday, June 15, 2013

Kế hoạch sự kiện


Giới thiệu


Tạo ra một lịch trình kéo dài 5 ngày hoặc 5 kế hoạch theo dõi cho một cuộc họp, hội nghị hoặc lớp đào tạo với mẫu này, có khoảng ngắt và tùy chỉnh thời gian hợp lý.


Kế hoạch sự kiện


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.






0 comments:

Post a Comment

Bài Viết Liên Kết

Translate

VNCommerce Blog

Search TTV Network

Advertising

Support

Contact