Tìm giải pháp nghiên cứu khoa học - Lao động

Tìm giải pháp nghiên cứu khoa họcNCKH nhằm tìm ra giải pháp bảo vệ NLĐ ngày càng tốt hơn (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: PHẠM CHÍ

Những năm qua, các cấp CĐ đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về GCCN và CĐ. Các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) đã hướng vào thực tiễn, nhất là về xu hướng phát triển của GCCN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.


CĐ chủ trì hơn 80% các đề tài


Theo Tổng LĐLĐVN, 5 năm qua, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về GCCN và tổ chức CĐ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận cả về lượng và chất. Các cấp CĐ, các viện nghiên cứu, trường học trong hệ thống CĐ đã thực hiện và tham gia thực hiện 12 đề tài, dự án cấp nhà nước, 38 đề tài cấp bộ và hơn 300 đề tài cấp cơ sở. Trong số đó, hơn 80% đề tài do CĐ chủ trì, số còn lại CĐ các cấp phối hợp với các cơ quan khác nghiên cứu hoặc được giao đảm nhiệm từng phần. Hầu hết các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học đã được đưa vào triển khai, ứng dụng trong thực tiễn.


Một số nhà khoa học có uy tín đã đánh giá, về chất lượng nghiên cứu các đề tài, công trình NCKH của tổ chức CĐ đã được nâng lên đáng kể. Nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị khoa học cao, giúp Tổng LĐLĐVN củng cố lý luận và thực tiễn để tham gia xây dựng chính sách pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, nhất là những cơ sở lý luận và thực tiễn để tham gia sửa đổi Hiến pháp, Luật CĐ và Bộ Luật LĐ sửa đổi...


Một số LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành T.Ư triển khai khá tốt công tác NCKH. LĐLĐ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ vừa qua đã xây dựng 5 chương trình công tác trọng tâm và 5 chuyên đề về NCKH, trong đó tập trung chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chiến lược xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư khóa X. CĐ Dầu khí trong 2 năm qua có 3 công trình NCKH, nhất là đề tài về mô hình tổ chức CĐ trong các tập đoàn kinh tế, được đánh giá cao. Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN đã được nghiệm thu đề tài về xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo tại các KCN. Đây là vấn đề mang tính xã hội cao, nếu được đưa ra áp dụng rộng rãi sẽ đáp ứng mong mỏi của đông đảo CNLĐ.


Định hướng thống nhất


Tại hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong hệ thống CĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 26.6, đa số ý kiến của các đại biểu là các CB quản lý LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành T.Ư đã đề nghị Tổng LĐLĐVN cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác NCKH. Bà Mai Anh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - đề nghị cần có sự định hướng thống nhất trong tổ chức CĐ và công tác NCKH. Chính vì không có định hướng cụ thể, không đưa ra các cơ chế phù hợp cho công tác này nên - theo bà Mai Anh - đã bỏ phí nhiều tiềm năng về NCKH trong CBCĐ.


Ông Vương Văn Bằng – LĐLĐ tỉnh Yên Bái - chỉ ra 3 điểm yếu kém: Hệ thống văn bản hướng dẫn chưa hoàn thiện; cơ chế chính sách để thực hiện khó khăn; đội ngũ CB đủ khả năng làm NCKH còn ít. Một số ý kiến đề nghị Tổng LĐLĐVN cần quy định việc thông tin rộng rãi hơn, cụ thể hơn các chương trình và đề tài đã được nghiệm thu để các đơn vị nắm rõ và triển khai áp dụng. Ngoài ra, nhiều ý kiến nêu khó khăn về kinh phí trong quá trình triển khai các đề tài, dự án...


TS Hoàng Ngọc Thanh tổng kết hội thảo đã khẳng định, công tác NCKH cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Đặc biệt, tới đây, Tổng LĐLĐVN cần soạn thảo và ban hành quy chế quản lý các công trình NCKH của Tổng LĐLĐVN. Đây là công tác quan trọng cần được đánh giá đúng vai trò của nó và phải được củng cố bằng cách hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn