Thực hiện 400 đề tài nghiên cứu khoa học - Người Lao Động


Trong 5 năm qua, đã có 20.349 CNVC-LĐ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Bên cạnh đó, 24 đơn vị đã cử 2.719 lượt cán bộ chuyên khoa sâu xuống hỗ trợ chuyên môn cho 43 đơn vị y tế các tỉnh cũng như các quận, huyện trong TP.Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng bằng khen

cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước


Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã vận động CNVC- LĐ thực hiện 400 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu hằng năm cùng hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.


Dịp này, Công đoàn ngành y tế đã khen thưởng 13 tập thể và 56 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn