Đố vui khoa học - VNExpress
Câu hỏi 1:


Các nhà khoa học vừa công bố kết quả phân tích hóa thạch của loài khỉ Archicebus achilles. Câu nào sau đây mô tả đúng loài khỉ này?


A. Chúng chỉ ăn trái cây


B. Chúng to như gấu


C. Chúng có đuôi dài
Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn