Nhật ký chung


Giới thiệu


Mẫu nhật ký chung này đơn giản và có thể được sử dụng cho nhiều viễn cảnh như vận tải, tàu, câu cá, thí điểm, lặn biển, đài phát thanh nghiệp dư, giống như cuốn sổ tay hàng ngày, bạn dùng nó để ghi lại những thông tin và lịch trình của mình.


Nhật ký chung


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn