Ngân sách cho sự kiện


Giới thiệu


Đặt ra mục tiêu và theo dõi các khoản đóng góp vào và chi phí đi cho sự kiện gây quỹ của bạn với mẫu ngân sách này. Biểu đồ sẽ thấy sự tiến bộ của bạn chống lại mục tiêu của bạn.


Ngân sách cho sự kiện


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn