Ngân sách chi phí cho trang web


Giới thiệu


Quản lý chi phí dự án phát triển trang web của bạn với mẫu ngân sách trong ba năm. Ước tính hàng năm phần cứng, phần mềm và chi phí phát triển để xây dựng và duy trì trang web của công ty, cũng như những lợi ích trang web sẽ sản xuất.


Ngân sách chi phí cho trang web


Phù hợp với Microsoft Excel 2013.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn